Cây Thạch Nam 3 Thân Trang Trí Cửa Hàng, Studio, Tiệm Quán, Văn Phòng, Nhà Cửa – Cao 1m8 – Mã: PN-CG0277

1.600.000