Tượng Gỗ Tam Tam Đa Phúc Lộc Thọ Điêu Khắc Thủ Công Từ Gỗ Gù Hương ( Xá Xị)

  • Tượng Gỗ Tam Tam Đa Phúc Lộc Thọ Điêu Khắc Thủ Công Từ Gỗ Gù Hương ( Xá Xị)
  • Chất liệu : Gỗ Gù Hương ( Xá Xị thơm )
  • Kích thước : Cao 70cm, ngang 58cm, sâu 14cm
  • Tác phẩm điêu khắc thủ công.
  • Giao hàng Miễn Phí toàn quốc
Nhận báo giá