Bồn Cây Chuối Tiểu Cảnh Giả Trang Trí Cửa Hàng, Studio, Tiệm Quán, Văn Phòng, Nhà Cửa – Cao 1m4 – Mã: PN-CG0172

Mã: PN-CG172

2.615.000