Bồn Cây Lan Ý Trang Trí Cửa Hàng, Studio, Tiệm Quán, Văn Phòng, Nhà Cửa – Mã:PN- CG210