Bồn Cây Hoa Rum Trang Trí Cửa Hàng, Studio, Tiệm Quán, Văn Phòng, Nhà Cửa – Cao 1M2 – Mã CG205

2.755.000