Cây Si Giả Hoa HồngTrang Trí Cửa Hàng, Studio, Tiệm Quán, Văn Phòng, Nhà Cửa – Cao 3m5 – Mã: PN-CG0250

Mã: PN-CG250